Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw oraz kolejność ich rozstrzygania

GODZINY OTWARCIA:
 
WRZESIEŃ - CZERWIEC: 
wtorek - sobota: godz. 8.00-16.00
niedziela: godz. 10.00-15.00
 
LIPIEC - SIERPIEŃ:
wtorek - sobota: godz. 9.00-17.00
niedziela: godz. 10.00-16.00
 
W PONIEDZIAŁKI MUZEUM NIECZYNNE!
 

Przyjmowanie i załatwianie spraw oraz rozpatrywanie skarg i wniosków w Muzeum Filumenistycznym przebiega zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Sprawy wpływające do Muzeum są ewidencjonowane przez sekretariat a następnie przekazywane do właściwego działu. Po wpływie pisma do sekretariatu, jest ono przedkładane Dyrektorowi, który następnie je dekretuje - wskazuje dział lub pracownika odpowiedzialnego za merytoryczne załatwienie sprawy.

Muzeum rozpoznaje także sprawy wpływające za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również udziela informacji telefonicznie.

O kolejności rozstrzygania spraw decyduje data wpływu do jednostki.

Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.