Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej

Struktura własnościowa i majątek podmiotu

Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej - własność Gminy Bystrzyca Kłodzka (w 100%)

 

MAJĄTEK - stan na 31.12.2022 r.

A. Aktywa trwałe - 569 219,80 zł

I. Wartości niematerialne i prawne - 0,00 zł

II. Rzeczowe aktywa trwałe - 569 219,80 zł

1 a. Środki trwałe - 569 219,80 zł

1 b. Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 453 319,97 zł

1 c. Urządzenia techniczne i maszyny - 65 821,72 zł

1 d. Inne środki trwałe - 50 078,11 zł

B. Aktywa obrotowe - 70 722,51 zł

I. Zapasy - 35 369,20 zł

II. Należności krótkoterminowe - 34 266,51 zł

III. Inwestycje krótkoterminowe - 1 086,80 zł

RAZEM -  639 942,31 zł

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Muzeum Filumenistyczne
Data utworzenia:2023-05-27
Data publikacji:2023-05-27
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Pawlik
Osoba wprowadzająca dokument:Dorota Piątkowska
Liczba odwiedzin:1039

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-05-27 12:44:46Dorota Piątkowskawprowadzono aktualny stan majątkowy MuzeumStruktura własnościowa i majątek podmiotu