Struktura własnościowa i majątek podmiotu

Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej - własność Gminy Bystrzyca Kłodzka (w 100% )