Dostępność do informacji publicznej

Informacje publiczne będące w posiadaniu Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej i nieudostępnione w BIP są dostępne w sekretariacie Muzeum od wtorku do soboty w godzinach 8:00 - 16:00.

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz 2176) informacje jawne niezawarte na stronie internetowej bądź podmiotowej stronie BIP Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej są udostępniane na pisemny wniosek złożony do Dyrektora Muzeum.

Dyrektor:

Paweł Pawlik
Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
dyrektor.muzeum@bystrzycaklodzka.pl