Programy w zakresie realizacji zadań publicznych

ROK 2023

Instytucja udzielająca dofinansowania - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa programu - Wspieranie działań muzealnych

Nazwa zadania - Matchbox stories (etap II programu dwuletniego)

Zakres zadania - modernizacja wystawy stałej

Koszt całkowity - 75 229,31 zł

Wartość dofinansowania MKiDN - 60 000,00 zł

Inne środki z sektora finansów publicznych (gmina Bystrzyca Kłodzka) - 15 229,31 zł 

 

ROK 2022

Instytucja udzielająca dofinansowania - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa programu - Edukacja kulturalna

Nazwa zadania - My, ludzie z Fabryki Zapałek. Bystrzyca Kłodzka jako miasto zapałek.

Zakres zadania - zachowanie i popularyzacja wiedzy o bystrzyckiej fabryce zapałek

Koszt całkowity - 25 880,67 zł

Wartość dofinansowania MKiDN - 20 704,54 zł

Inne środki z sektora finansów publicznych (gmina Bystrzyca Kłodzka) - 5 176,13 zł 

***

Instytucja udzielająca dofinansowania - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa programu - Wspieranie działań muzealnych

Nazwa zadania - Matchbox stories (etap I programu dwuletniego)

Zakres zadania - modernizacja wystawy stałej

Koszt całkowity - 75 212,19 zł

Wartość dofinansowania MKiDN - 59 628,22 zł

Inne środki z sektora finansów publicznych (gmina Bystrzyca Kłodzka) - 15 583,97 zł 

 

ROK 2020

Instytucja udzielająca dofinansowania - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa programu - Edukacja kulturalna

Nazwa zadania - Latające Muzeum - misja przedszkolak!

Zakres zadania - współpraca z przedszkolami

Koszt całkowity - 40 305, 57 zł

Wartość dofinansowania MKiDN - 29 261,04 

Inne środki z sektora finansów publicznych (gmina Bystrzyca Kłodzka) - 11 044,53 zł 

 

ROK 2018

Instytucja udzielająca dofinansowania - Powiat Kłodzki

Nazwa programu - Kultura w powiecie kłodzkim

Nazwa zadania - Grafika zachodnioeuropejska XIX i XX wieku

Zakres zadania - promowanie wiedzy o sztuce europejskiej poprzez prezentację grafiki zachodnioeuropejskiej XIX i XX wieku

Koszt całkowity - 2 020,90 zł

Wartość dofinansowania Powiat Kłodzki - 1 000,00 zł

Inne środki z sektora finansów publicznych (gmina Bystrzyca Kłodzka) - 1 020,90 zł

 

ROK 2017

Instytucja udzielająca dofinansowania - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa programu - Edukacja kulturalna

Nazwa zadania - Latające Muzeum - reaktywacja!

Zakres zadania - współpraca z przedszkolami i szkołami

Koszt całkowity - 34 562,70 zł

Wartość dofinansowania MKiDN - 24 520,00 zł

Inne środki z sektora finansów publicznych (gmina Bystrzyca Kłodzka) - 10 042,70 zł 

***

Instytucja udzielająca dofinansowania - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa programu - Wspieranie działań muzealnych

Nazwa zadania - Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej

Zakres zadania - konserwacja zbiorów

Koszt całkowity - 73 952,00 zł

Wartość dofinansowania MKiDN - 22 500,00 zł

Inne środki z sektora finansów publicznych (gmina Bystrzyca Kłodzka) - 51 452,37 zł